Christian Lavernier (Italija)

Christian Lavernier rođen je 1979. godine, a prve korake učenja klasične gitare imao je kod profesora Mario Senise. Diplomirao je na Konzervatoriju Giuseppe Verdi u Milanu, kod maestra Paola Chierici. Pohađao je majstorske radionice kod nekih od najreprezentativnijih profesora međunarodne gitarske scene, kao što su Alirio Diaz, Conrad Ragosnig i David Russell. Produbio je proučavanje savremenog repertoara, s Angelom Gilardinom.
Sudjelovao je na nekoliko prestižnih državnih i međunarodnih takmičenja osvojivši prve nagrade na International Competition Joannhes Brahms, Francesco Forgione International Competition, National Competition Borromean Islands, Paul Harris International Competition.
Kao izvodjač sarađivao je sa vodećim svjetskim kompozitorima Aziom Corghijem i Albertom Collom. Od 2013. godine sarađuje sa umjetnicima različitih žanrova: Tommy Emmanuel, Antonella Ruggero, Sarah Jane Morris, Peter Finger.
Program:
Giorgio Tortora
Ducea & Sophia
Christian Lavernier
IndiosVerde
Improvvisa-Azione
Irish Traditional
Danny Boy*
Christian Lavernier
A classic Django
Fragile
Ariel Ramirez
Alfonsina*
Ralph Towner
Anthem*
Astor Piazzolla
Oblivion*
Libertango*
Roland Dyens
Fuoco