Eduardo Pascual Diez (Španija)

Predavanje na temu “Zlatne godine španske muzike-Muzika za vihuelu španske renesanse (1535-1578.)”