O Festivalu

Festival Dani gitare u Podgorici predstavlja profesionalnu i stručnu manifestaciju koja okuplja gitariste svih žanrova i profila, od đaka osnovnih i srednjih škola, preko studenata, do profesora i koncertnih gitarista. Primarni cilj je razmjena znanja, prakse i iskustava, kao i upoznavanje sa domaćim i svjetskim tokovima u savremenoj gitarističkoj pedagogiji i koncertnoj praksi, kao neophodna nadgradnja edukativnoj osnovi.

Edukativni dio festivala:

U okviru Festivala održavaju se stručna predavanja i radionice, koje, pored profesionalnih tema kao što su učenje koncertnog programa, bave i problematikom javnih nastupa, načinom na koji mladi talenti mogu dobiti priliku da održe koncerte i predstave sebe kao umjetnike, prema svjetskim standardima. Pored predavanja iz oblasti klasične muzike, održavaju se i predavnja i radionice iz ostalih muzičkih pravaca.

Koncertni deo festivala:

Koncerti se održavaju u večernjim terminima. Koncertni repertoar obuhvata ne samo klasičnu muziku, već i koncerte drugih žanrova (jazz, world music, etno music), u izvođenju raznih sastava, čime se reprezentuje način na koji se gitara kao instrument pojavljuje van okvira klasične muzike. Na taj način se mladi ljudi, koji su još u procesu školovanja, informišu da, pored klasične muzike za čije izvođenje se edukuju, postoje i drugi vidovi muziciranja za koje, na žalost, ne postoje adekvatne obrazovne institucije. Ovakvo proširenje koncertnog repertoara je dobra osnova za proširenje edukativnog dijela festivala i postupno uključivanje predavača iz drugih oblasti muzike. Pored toga, široj publici se približava zvuk klasične i drugih vrsta umetničke muzike i samim tim podiže kvalitet življenja kroz spoznaju i konzumaciju umjetnosti.

Koncepciju Festivala čine:

1. koncerti,

2. radionice i

3. predavanja.

Predavanja i radionice se u sklopu dvodnevnih aktivnosti odvijaju u muzičkoj školi »Vasa Pavić« u Podgorici prije podne. Učenici aktivno i pasivno učestvuju na časovima gdje kroz direktan kontakt, razgovor, sviranje i slušanje razvijaju svoje izvodjačke vještine i emotivni doživljaj, gradeći edukativni značaj Festivala. Koncerti se održavaju u sali biblioteke »Radosav Ljumović« u Podgorici.